Eğitim araştırmaları ve analizlerini keşfedin

Günümüzde bilgisayar bilimleri eğitiminin durumu hakkında bilgi edinin ve gelecekte ihtiyaç duyulacak becerilere tüm öğrencilerin sahip olabilmesi için sınıf deneyimini dönüştürecek fırsatları keşfedin.

1 / 4

Bilgisayar bilimleri eğitimiyle ilgili raporlar

İlk ve ortaöğretimde bilgisayar bilimleri eğitimi 2017 resmi raporları

ABD'deki 43 eyalette, öğrenci, veli, öğretmen ve okul yöneticilerinin bilgisayar bilimleri eğitimini nasıl algıladığına ve deneyimlediğine dair bir gözlem.

Raporları inceleyin

İlk ve ortaöğretimde bilgisayar bilimleri eğitimi 2017 resmi raporları

İlk ve ortaöğretimde bilgisayar bilimleri eğitimine geniş katılım sağlama konusunda elde edilen ilerlemeyi kamuoyuna duyurmayı amaçlayan bu raporda, 2014-2015 ve 2015-2016 Google-Gallup anketlerinin sonuçları paylaşılıyor. Algılar, fırsatlar, destek ve altyapı gibi konu başlıkları bulunan raporda, 43 eyalette bilgisayar bilimleri öğrenimine erişimi artırma konusunda öneriler de yer alıyor.

Raporun tamamını okuyun

Eyalet bazında bulguları inceleyin


İlk ve ortaöğretimde bilgisayar bilimleri eğitimi 2016 resmi raporları

11 ABD eyaletinde gerçekleştirilen bu araştırma, algıların, katılımın ve altyapının, bilgisayar bilimleri eğitimi üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu inceliyor.

Raporları inceleyin

İlk ve ortaöğretimde bilgisayar bilimleri eğitimi 2016 resmi raporları

Öğrencilerin bilgisayar bilimlerine eşit şartlarda, daha yaygın şekilde erişebilmesini sağlamak, yalnızca bilişimle ilişkili iş fırsatlarının gün geçtikçe daha fazla talep yaratması nedeniyle değil, aynı zamanda bilgisayar bilimlerinin karmaşık sorunları çözmeye yönelik kritik düşünme becerilerini geliştirmesi, yeni fikirleri besleyen yaratıcılığa ve inovasyona güç veren becerilere zemin hazırlaması nedeniyle de geleceğimiz açısından büyük öneme sahiptir. Computer Science for All programındaki ilerlemeleri göz önüne sermeyi amaçlayan bu rapor, 2016'da, 11 eyalette bilgisayar bilimleri eğitiminin durumunu ortaya koyuyor ve bazı öneriler sunuyor.

Raporun tamamını okuyun

Eyalet bazında bulguları inceleyin

2 / 4

Erişimi artırma ve katılımı geliştirme stratejileri

Meslek yüksekokullarından bilgisayar bilimleri lisans derecesine uzanan yolların boylamsal analizi

Meslek yüksekokulları, farklı sosyal çevrelerden yeni yeteneklerin bilgisayar bilimleri kariyerlerine yönlendirilmesi açısından önemli bir rol oynamaktadır. Öğrencilerin yolundaki engelleri kaldırmak adına, bu okulların başka neler yapabileceğini keşfedin. Raporu okuyun.


Meslek yüksekokullarından bilgisayar bilimleri lisans derecesine uzanan yollara öğrencilerin bakış açısı

Öğrenciler, meslek yüksekokullarından bilgisayar bilimleri alanında bir kariyere doğru yollarını çizmeye başladığında daha fazla esneklik ve açıklığa ihtiyaç duyuyorlar. Raporu okuyun.


Üniversite öncesi bilgisayar bilimleri eğitimi: Bir saha araştırması

Çocukların eğitim hayatlarında bilgisayar bilimleriyle olan etkileşimini ve okullarda daha eşit fırsatlar yaratabilecek iyileştirmeleri ele alan bir inceleme. Raporu okuyun.


Bilgisayar bilimlerini seçen kadınlar - Aslında önemli olan

Kadınları bilgisayar bilimleri alanında akademik kariyere yönlendiren iki temel unsur olarak teşvik ve olanaklar sayılabilir. Raporu okuyun.

3 / 4

Katılımın önünde duran mevcut güçlükler ve engeller

Bilgisayar bilimleri için arama: ABD'de ilk ve ortaöğretim düzeyinde erişim imkanları ve engeller

Öğrenciler, veliler, öğretmenler ve okul yöneticileri, bilgisayar bilimleri eğitiminin öneminin farkında olsalar da, bu konu hâlâ pek çok okulda bir öncelik olarak kabul edilmiyor. Raporlarımız, bu durumun ABD'deki siyahi, Latin kökenli, kız veya kırsal bölgelerde okuyan öğrenciler için ne anlama geldiğini inceliyor.

Raporları inceleyin

Bilgisayar bilimleri için arama: ABD'de ilk ve ortaöğretim düzeyinde erişim imkanları ve engeller

Teknolojideki hızlı gelişmeler ve bilgisayar bilimlerini temel alan meslek sayısının gün geçtikçe artması, bilgisayar okuryazarlığını ve bilişimsel düşünme, programcılık ve kod yazma gibi temel bilgisayar bilimleri becerilerinin kazanılmasını, tüm öğrenciler için hayati derecede önemli hale getiriyor.

Raporun tamamını okuyun

Grup bazında bulguların özetini inceleyin

Richland SC image of three African American students working on a laptop.
Uçurumu Kapatmak: Siyahi öğrenciler
Raporu okuyun
Başörtülü iki kız Chromebook'larda çalışıyor
Uçurumu Kapatmak: Kız öğrenciler
Raporu okuyun
Gülümseyerek uzaklara bakan bir genç kız ve arka planda dikkatli, ciddi bir genç erkek
Uçurumu Kapatmak: Latin kökenli öğrenciler
Raporu okuyun
Meksika'da, Dolores Hidalgo şehrinde grafiti çizilmiş bir duvarın görünümü
Uçurumu Kapatmak: Kırsal bölge ve küçük kasaba okul bölgeleri
Raporu okuyun

Bilgisayar bilimleri eğitiminde ayrımcılıktan kaynaklanan uçurumlar: Siyahi, Latin kökenli ve kız öğrencilerin yetersiz temsil edilişinin incelenmesi

Bilgisayar bilimleri eğitimine yönelme konusunda öğrencilerin cesaretini kıran yapısal ve sosyal engellerin anlaşılması, daha fazla öğrencinin sahaya çekilmesi açısından velilere, öğretmenlere ve okul yöneticilerine yardımcı olabilir. Raporu okuyun.


Öğrencileri bilgisayar bilimleri öğrenimi konusunda teşvik etmek

Bilgisayar bilimleri becerileri edinmek isteyen ve istemeyen öğrenciler arasındaki farkı, erişim imkanlarının yanı sıra ilgi ve kendine güven de belirliyor. Raporu okuyun.


Bilgisayar bilimlerinin imajı: ABD'de yaşayan öğrenciler, veliler ve eğitimciler arasındaki algı

Kemikleşmiş stereotiplere karşın rol modellerinin azlığı, bilgisayar bilimleri eğitiminde ve bu alandaki kariyer seçimlerinde ırk ve cinsiyet açısından çeşitliliğin düşük olmasına katkıda bulunuyor olabilir. Raporu okuyun.


Kodu kırmak: Medyada bilgisayar bilimlerinin gösterilme sıklığı ve doğası

Bilgisayar bilimlerinin popüler medyada sunulma şekli, öğrencilerin bilgisayar bilimleri profesyonellerine ve yaptıkları işlere dair algısını nasıl etkiliyor? Raporu okuyun.


ABD'deki ilk ve ortaöğretim (K-12) okullarında bilgisayar bilimlerinin durumuyla ilgili eğilimler

İlk ve ortaöğretim öğrencileri, öğretmenler ve okul yöneticileri arasında bilgisayar bilimleri ve öğrenim fırsatlarıyla ilişkili algıların nasıl evrildiğine dair bir gözlem. Raporu okuyun.

4 / 4

Öğrenci etkileşimini artıracak ve geleceğin becerilerini kazandıracak stratejiler

Beceri ajandasına yön vermek: Öğrencileri geleceğe hazırlıyoruz

Dijital okuryazarlık, takım çalışması ve eleştirel düşünce gibi 21. yüzyıl becerilerinin, geleceğin iş dünyasına hazırlanan öğrencilere kazandırdıkları (veya kazandırmadıkları) hakkında bir araştırma. Raporu okuyun.


  1. yüzyılın okullarında keşif ve üstün başarı ruhunu güçlendirmek

Öğrencileri 21. yüzyılın mesleklerine hazırlamak için öğretmenlerin sınıfta yeni stratejilere, teknolojilere ve araçlara ihtiyaçları var. Raporu okuyun.


Uçurumları kapatmak - Bilgi ve iletişim teknolojileri destekli işbirliği sayesinde okuryazarlık ve matematik öğreniminin geliştirilmesi

Okuma ve matematik alanlarında öğretim modellerinin verimliliğinin artırılması açısından bilişim ve iletişim teknolojisi kullanımı ümit vadediyor. Raporu okuyun.


Finlandiya'daki öğretmenlerin durumu: Saygı ve bağımsızlık, öğretmenlik mesleğini nasıl şekillendirdi?

Öğretmenlik, Finlandiya'da en çok arzu edilen, en saygı gören mesleklerden biri. Raporumuzda, bu durumun nedenlerini ve bunun eğitim sistemi için ne anlama geldiğini araştırıyoruz. Raporu okuyun.


Sınıftaki bilinç dışı önyargı: Kanıt ve fırsatlar

Bilinç dışı önyargıların, kadınların ve etnik azınlıkların bilgisayar bilimleri ve FeTeMM alanlarında katılımı konusunda yol açtığı olumsuzluklar ve bu durumun iyileştirilmesine yönelik stratejileri konu alan bir araştırma. Raporu okuyun.


Sınırsız zeka: Eğitimde yapay zeka kullanımı üzerine bir tartışma

Yapay zeka ve gerçek hayatta öğrenimi iyileştirme ve geliştirme potansiyeli hakkında temel bir araştırma. Raporu okuyun.

Başlayın

Gerçek hayattan hikayeleri keşfedin

Kaliteli bilgisayar bilimleri eğitimine erişimin artırılmasının öğrenciler için öğrenim fırsatlarını nasıl geliştirdiğini görün.

Kaydolduğunuz için teşekkür ederiz!

Bize ilgi alanlarınızdan biraz daha bahsedin.