Bilgisayar bilimleri mesleki gelişim programlarıyla kırsal bölgelerdeki topluluklar için fırsat yaratmak

Güçlükler

Jeff Gray, Appalachia'da bilim aşkıyla büyüdü. Gray'in ebeveynleri, ilk nesil üniversite öğrencisi olarak onun bilim ve teknik alanındaki keşiflerini desteklemenin sağlayacağı yararın farkındaydılar. "Bilim fuarlarında edindiğim deneyimime bakıyorum ve bilim tutkumun nasıl başladığını biliyorum" diyor; genç yaşta bilim ve teknolojiyle uğraşmanın değerini net bir şekilde görüyor.

Gray, Alabama Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri profesörü olduğunda eyaletteki, özellikle de kırsal bölgelerdeki birkaç lise öğrencisinin bilgisayar bilimleri eğitiminin erken sunumunu almakta olduğunu fark etti. Gray, bilgisayar bilimleri konusunda bilgisi olmayan öğrencilerin, özellikle de önceki on yıllara göre bilgisayar bilimleriyle ilgili işlerde giderek bir merkez haline gelen Alabama'da, spesifik olarak da NASA'nın etkisiyle teknolojik büyümeyi yakalamış olan Huntsville bölgesinde iş fırsatlarına hazırlanamayacağını tespit etti.

Ancak, bu fırsatların öğrencilere ulaşmasının önünde engeller vardı. ABD'nin en yoksul ilçelerinden bazılarının bulunduğu Alabama'daki birçok kırsal okul bölgesinde bilgisayar bilimleri eğitimi yaygın değildir. 2007'de tüm eyaletteki toplam 454 lisede bilgisayar bilimleri eğitimi vermesi onaylanmış yalnızca tam zamanlı üç lise öğretmeni vardı. Aynı yıl, AP Bilgisayar Bilimleri A (AP CSA) sınavına girmiş olan yirmi yedi öğrenci arasında yalnızca üçü kız öğrenci ve üç Afrikalı-Amerikalı öğrenci vardı. Afrikalı-Amerikalıların nüfusun yüzde yirmi beşini oluşturduğu bir eyalette bu durum bilgisayar bilimleri eğitimine erişimin adil olmaktan ne kadar uzak olduğunun bir kanıtıdır.

Öğretmenin mesleki gelişiminin (PD) okul düzeyinde bilgisayar bilimleri eğitimini geliştirebileceğine inanan Gray, "bu uçurumu kapatmamız gerekiyor," diyor. Ne yazık ki 2000'lerin sonunda bilgisayar bilimleri eğitimine ayrılan eyalet fonu çok azdı, öğretmenlere yönelik bilgisayar bilimleri mesleki gelişimi için ayrılan fon ise çok daha azdı. Gray başlangıçta üniversitenin yaz programlarında öğrencilerin bilgisayar bilimleri konusunda bilgi birikimi oluşturması için çaba sarf etti. "Bir seferde yalnızca 40 kadar öğrenciye ulaşabiliyorduk," diyor Gray. Yaz programları çok etkili olmakla birlikte çabalarının karşılığını alabileceği pratik bir yol değildi.

Çözüm

Gray, öğretmenlerin bilgisayar bilimleri alanındaki becerilerini geliştirmelerine yardımcı olma çalışmalarının kapsamını genişletme olanağı buldu. "Bir seferde otuz kırk öğretmeni eğitebilirsek, bunun öğrenciler üzerindeki etkisi oransal olarak daha büyük olur," diyor. Gray, bilgisayar bilimlerine giriş mesleki eğitimi için kazandığı altı Google Educator Mesleki Eğitim bursundan ilkini 2011'de almıştır. Çalışmaları eyalet genelindeki lise öğretmenleri için pedagoji ve katılımı sağlama stratejileri konularına odaklanmaktadır.

Gray, aldığı fonun günden güne gelişen bilgisayar bilimleri eğitimcileri grubunu sürdürebilmek için akıl hocalığı ve destek sağladığını söylüyor; Alabama'da sürdürülebilir bilgisayar bilimleri eğitimi oluşturmanın temelinde bu yatar. "Öğretmenler için bir seferlik bir sınıf değil bir topluluk oluşturma boyutuna odaklandık" diye açıklıyor. Gray, bilgisayar bilimlerine giriş mesleki eğitimini 2013'e kadar sürdürdü ve ilk bursunu aldıktan bu yana 100'e yakın eğitimciye ulaştı.

Mesleki gelişime yönelik ciddi bir talep olduğundan, Gray, öğretmenlerin daha sonra yerel topluluklarına dönüp diğer öğretmenleri eğitebilmesi için "eğitmeni eğitme" konusunda daha iyi bir yönteme ihtiyaç duymuştu. 2014'te öğretmenlerin AP Bilgisayar Bilimleri İlkeleri (CSP) sınavına hazırlanmasına yardımcı olmak için bir Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders (KAÇD) oluşturarak kendi mesleki gelişim programını genişletmişti. 120 videodan oluşan ve çeşitli sınav konularına odaklanan ders yalnızca Alabama'daki değil ülke genelindeki öğretmenlerin ulaşabileceği şekilde oluşturulmuştur ve halen sanal kurs olarak erişilebilir durumdadır.

"Mesleki gelişimde "eğitmeni eğit" modelinin geometrik olarak büyümesi ilk ve orta öğretimde bilgisayar bilimleri eğitiminin ölçeklenebilirlik ve sürdürülebilirlik gereksinimlerini karşılama açısından büyük önem taşır."

Jeff Gray, Bilgisayar Bilimleri Profesörü, Alabama Üniversitesi Mühendislik Okulu

Avantajlar

Yerel bilgisayar bilimleri eğitimini geliştirmenin tohumlarını atma

Gray ilk ve orta öğrenimde bilgisayar bilimleri eğitimi alanındaki başarısını Google Educator Bursu'na bağlıyor. Gray ilk Google bursunu kazandıktan sonra, Alabama genelinde bilgisayar bilimleri mesleki gelişim programlarını yaygınlaştırılması için National Science Foundation'dan (A+ College Ready programıyla) 1 milyon dolar fon almaya hak kazandı. Gray, eğitmenleri bilgisayar bilimleri eğitimi vermeleri için eğitmenin daha fazla öğrenciyi (özellikle de tarihsel olarak yoksul azınlıkların) bu disiplinde eğitim almaya teşvik edeceğine inanıyor. Şimdi Alabama'da bilgisayar bilimleri eğitimine yönelik olarak Valilik tarafından oluşturulan Görev Gücü'nün eş başkanlığını yürütüyor ve kendi Eğitim Koleji'ndeki çalışma arkadaşlarıyla birlikte, Alabama Üniversitesi Ortaöğretimde Matematik Eğitimi ana branşı için ders sunumu öncesi aşamalar üzerine çalışıyor.

Mesleki gelişimin etkisini yaygınlaştırma

Gray'in kişiselleştirilmiş eğitim veya özel olarak oluşturulmuş KAÇD ile mesleki eğitim yaklaşımı Alabama'da ve ülke genelinde öğretmen uzmanlığını yükseltmiştir. Eyalet genelindeki deneyimli bilgisayar bilimleri öğretmenleri artık kendi okullarındaki öğretmenleri eğitebilmektedir. Bugün, eyalet genelinde AP CSP eğitimi verme eğitimi almış 130 öğretmen vardır; 2007 yılında bu sayı yalnızca üçtü. Bilgisayar Bilimleri İlkeleri KAÇD 2014'ten bu yana neredeyse iki bin öğretmeni eğitmiştir.

Bilgisayar bilimleri eğitimcilerinde öz yeterliliğinin gelişmesini teşvik etme

Gray ve çalışma arkadaşları, altı yıldır öğretmen gelişimine yatırım yaparak bilgisayar bilimleri eğitimcilerinin sayısının artmakta olduğunu görmüştür. "Öğretmenlerimizin ulusal liderler olarak yükselişini izliyoruz," diyor Gray, tıpkı Alabama, Birmingham'daki Güzel Sanatlar Okulu'nda bilgisayar bilimleri öğretmeni ve Üniversite Yönetim Kurulu AP Bilgisayar Bilimleri İlkeleri Geliştirme Komitesi üyesi olan Carol Yarbrough gibi.

Bilgisayar bilimleri alanında yeterince temsil edilemeyen öğrencilere ulaşma

"Bütün öğrencilerin mühendis olması gerekmez, ama her gün oluşturdukları iletilerin nasıl şifrelendiğinin altında yatan temeli anlamalarının en az bir kurbağayı parçalarına ayırmak kadar önemli olduğunu düşünüyoruz," diyor. "Öğrencilerin birçok konunun altındaki teknolojinin nasıl çalıştığını anlaması gerekiyor." 2017'de 1.700 Alabama lise öğrencisi AP Bilgisayar Bilimleri İlkeleri sınavına girdi; 2007'de, Gray'in bilgisayar bilimleri öğretmeni eğitimi ve KAÇD dersinden önce bu sınava yalnızca yirmi yedi öğrenci girmişti. 2017'de AP Bilgisayar Bilimleri İlkeleri testine 150'den fazla Afrikalı-Amerikalı öğrenci girdi. 2007'deki AP CSA sınavında ise bu sayı yalnızca üçtü; 2017'deki AP Bilgisayar Bilimleri İlkeleri sınavına 500'den fazla kız öğrenci girdi, 2007'deki AP CSA sınavında ise yalnızca üç kız öğrenci vardı. Gray, "öğrencilerin bilgisayar bilimleri öğretmenleri ve diğer profesyoneller arasındaki çeşitli rol modellerinin değerini anlaması için önce bunu görmesi gerekiyor" diyor.

Kuruluş Profili

Jeff Gray hakkında: Alabama Üniversitesi Mühendislik Okulu'nun ilk kuşak mezunlarından ve şu anda aynı üniversitenin saygın öğretim üyelerinden biri olan Dr. Jeff Gray, bilgisayar bilimleri (CS) eğitiminde ulusal bir liderdir. Gray, 2003'ten bu yana okul öğretmenlerini teknoloji derslerine bilgisayar bilimlerini entegre etme konusunda eğitmektedir. Ayrıca, orta öğretimde ve orta öğretim sonrasında CS ve FeTeMM'e olan ilginin artırılması için pilot çalışmaların çeşitli boyutları ve yeni İleri Düzey Bilgisayar Bilimleri Eğitim Programına Yerleştirme için kaynak yaratma konularında Üniversite Yönetim Kurulu ile birlikte çalışmaktadır. Gray birçok National Science Foundation bursu almış ve 2014'ten 2017'ye kadar Code.org’un Eğitim Danışma Kurulu üyesi olmuştur. Her yıl düzenlenen ve tüm ilk ve orta öğrenim sınıfları öğrencilerine yönelik olan yıllık Alabama Robot Teknolojileri Yarışması'nın ve her yıl 15 eyaletten birçok öğrencinin katıldığı yaz kampının ev sahipliğini yapmaktadır.

Kullanılan ürünler

İndir

Kaydolduğunuz için teşekkür ederiz!

Bize ilgi alanlarınızdan biraz daha bahsedin.