Broward County Devlet Okulları, farklı altyapılara sahip öğrencileri Bilgisayar Bilimleri derslerine çekmeyi başarıyor

Güçlükler

Bir kimya öğretmeni olarak Milenkovic, bilgisayar bilimleri ve bilişimsel düşünmenin kendi başarısında kritik bir rol oynadığının farkındaydı. 2000'lerin başlarında Milenkovic, kendi okul bölgesinde fen öğretmeni olarak göreve başladı. 2013'te ise okul bölgesi, sunduğu FeTeMM eğitimini bilgisayar bilimlerini de kapsayacak şekilde genişletmeye karar verdi. Milenkovic, FeTeMM dersleriyle birlikte sağlanan bilgisayar bilimleri öğretiminin ne derece önemli olduğunun zaten farkındaydı.

Okul bölgesinde bilgisayar bilimleri konusundaki farkındalık son derece düşüktü. Milenkovic, "Öğretmen ve öğrencilerin çoğu, bilgisayar bilimleri diye bir şeyi henüz duymamıştı," diyor. Okul bölgesinin FeTeMM programlarında bile bilgisayar bilimlerinin adı geçmiyordu. Bazı FeTeMM öğretmenleri bilişimsel düşünme öğretiyor olsa da, öğretilenler yalnızca matematikle ilgili konularla sınırlı kalıyordu.

Bilgisayar bilimleri bilincinin düşük olması, AP Bilgisayar Bilimleri sınavına giren öğrenci sayısının da düşük olması sonucunu doğuruyordu. 2016 gibi yakın bir tarihte bile, 271.000 öğrencisi bulunan okul bölgesinde sınava yalnızca 200 öğrenci girmişti. AP Bilgisayar Bilimleri sınavına giren öğrenci sayısının bu kadar az olması bir yana, bilgisayar bilimleri alanında yeterince temsil edilmeyen gruplarda bu sayı daha da düşüktü. BCPS'de, öğrenciler arasındaki uçurumun geniş olduğu ortadaydı ve okul bölgesinde, öğrencilerin sosyo-kültürel çeşitliliği homojen bir dağılım göstermiyordu. Bunun değişmesi gerektiğine inanan Milenkovic, düşüncelerini şöyle ifade ediyor: "Bilgisayar bilimleri alanında çalışabilmeleri için tüm öğrencilere fırsat eşitliği sağlanmalı, böylece başarıyı yakalama şansları da eşit olacaktır."

Çözüm

Milenkovic, 2011'de tam zamanlı FeTeMM eğitim gözetmeni görevine getirilmesinin ardından, öğrencilere sunulan bilgisayar bilimleri eğitiminin iyileştirilmesinde kilit faktörün bölgedeki öğretmenlerin eğitilmesi olduğunu fark etti. Öğretmenlerin, öğrencilerini bilgisayar bilimleri eğitimine teşvik edebilmesi için sürekli bir mesleki gelişim ve rehberliğe ihtiyacı vardı.

Okul bölgesi ilk adım olarak, ilk ve ortaöğretim okullarında bilgisayar bilimleri öğretiminin yaygınlaştırılmasını teşvik eden bir sivil toplum kuruluşu olan Code.org'la ortaklık kurdu. Code.org, mesleki gelişim için fon sağladı ve bilgisayar bilimleri müfredatı hazırlama konusunda deneyimli, "usta öğretmenlerden" oluşan bir havuz oluşturulmasına yardımcı oldu.

Code.org ile olan ortaklıklarından ilham alan Milenkovic, öğretmenleri kariyer gelişimlerinde destekleyecek yeni yollar aramaya başladı. Computer Science Teachers Association (Bilgisayar Bilimleri Öğretmenleri Derneği) aracılığıyla haberdar olduğu Google yardım programı dahilindeki Google fonlarına 2017-2018 dönemi için başvuruda bulundu. Milenkovic'in başvurusu kabul edildi. BCPS tarafından Google'ın yardımlarıyla online bir mesleki gelişim kursu hayata geçirildi. Bu kurs, eğitimcilerin, Florida eyaletinde bilgisayar bilimleri öğretimi için gerekli sertifikaları edinmelerine yardımcı olmaktadır.

Milenkovic, öğretmenlerin, rehberlik hizmetleri veya programa çalışmak için ücretli izinler gibi sürekli bir desteğe ihtiyaç duyduğunun farkındaydı. Öğretmenlerin online kursa harcadıkları zamanı maddi olarak telafi edecek bir yardım programı tasarladı. Fonların bir kısmı usta öğretmenler tarafından bire bir yapılan rehberlik hizmetleri için harcanıyor. Milenkovic, "Bilgisayar bilimleri programı hazırlamak gibi yeni biri girişime başladığınızda, öğretmenlerin birbiriyle etkileşimde bulunacağı resmi bölümleriniz veya yöntemleriniz olmuyor," diyor. "Öğretmenlerin kendi meslektaş ağını oluşturmasına yardımcı olmanız gerekiyor."

"Bilgisayar bilimleri okuyan öğrencilerin arasındaki çeşitlilik, artık bölgemizdeki insan çeşitliliğinin de bir yansıması niteliğinde."

Lisa Milenkovic, FeTeMM ve Bilgisayar Bilimleri Gözetmeni, Broward County Devlet Okulları

Avantajlar

Öğretmenin bilgisayar bilimleri alanındaki kariyer yolculuğuna yatırım yapmak

Google'ın yardımları sonucunda hayata geçirilen bilgisayar bilimleri sertifika kursu ve bire bir rehberlik hizmetleri, okul bölgesi genelinde bilgisayar bilimleri öğretiminde uzmanlık seviyesini yükseltirken, sunulan bilgisayar bilimleri derslerinin sayısının da artmasını sağlıyor. Online kurs, yalnızca sertifika almayı amaçlayanlara değil, hangi disiplinden olursa olsun, bilgisayar bilimleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen tüm öğretmenlere açık. İlk ve ortaöğretim ortamında bilgisayar bilimleri ve kod yazmaya olan talep arttıkça, bu ders, farklı alanlardan öğretmenlerin bilgisayar bilimleri bilgisini artırabileceği değerli bir araç haline gelecek.

Bilgisayar bilimleri sertifika kursuna katılmak için yoğun temposuna rağmen zaman ayıran öğretmenlerin ek bir desteğe, özellikle de rehberlik hizmetine ihtiyacı oluyor. Konulara çalışmak ve rehberlerle bir araya gelmek için harcadıkları zamanın maddi açıdan telafi edilmesi, Milenkovic'e göre geleceğin bilgisayar bilimleri öğretmenlerine bir mesaj vermek için de fırsat yaratıyor: "Harcadığınız zamana ve gösterdiğiniz profesyonelliğe değer veriyoruz." Kişisel gelişime verilen desteğin bu şekilde gösterilmesi, gelecekte daha fazla öğretmeni bilgisayar bilimleri eğitimi almaya teşvik edecektir.

Okul bölgesi genelinde bilgisayar bilimleri eğitimi erişim kapsamını genişletmek

Bilgisayar bilimleri alanında öğretmenlerin mesleki gelişimine sürekli olarak yatırım yapılması sayesinde, okul bölgesi genelindeki 286 okulda sunulan bilgisayar bilimleri derslerinin sayısı her geçen gün artıyor. Bugün itibarıyla, BCPS liselerinde, öğrencileri AP Bilgisayar Bilimleri sınavına hazırlamayı hedefleyen, Ulusal Bilim Vakfı'nın hazırladığı giriş dersi "Bilgisayar Bilimlerini Keşfetmek" sunuluyor. Hatta bazı ortaokullarda, Code.org'un ders planlarını temel alan "Bilgisayar Bilimleri Keşifleri" adlı bir ders bile var. Ek olarak, okul bölgesindeki 141 ilkokul, bilgisayar bilimleri eğitimini standart müfredatla bütünleştirmeye başlamış. Böylece çeşitli sınıflar arasında paylaşılan ve okul sonrası kodlama ve robotik kulüplerine de yayılan bir bilgisayar bilimleri dersi sunuluyor.

Bilgisayar bilimlerinde çeşitliliği artırmak

Bilgisayar bilimleri alanında mesleki gelişime geniş kapsamlı bir erişim sağlamak, yeterince hizmet alamayan kitlelere ulaşılması açısından kilit bir rol oynadı. ABD'nin en büyük altıncı okul bölgesi olan BCPS'de düşük gelir grubuna dahil ailelerden gelen çok sayıda çocuk bulunuyor. Öyle ki bazı okullarda ücretsiz/düşük ücretli öğle yemeği programına katılım oranı yüzde 100'ü buluyor. Milenkovic, bilgisayar bilimlerinin okul bölgesinde bir öncelik hale getirilmesiyle öğrencilerin bilgisayar bilimleri konusunda kendi becerilerine güvenmeye başladığını düşünüyor: "Belki önceden böyle bir fikri bile olmayan öğrencilere bir katılım fırsatı sunuyoruz."

Okul bölgesinde bilgisayar bilimleri eğitimi fırsatlarının artmasıyla birlikte, farklı sosyo-kültürel ortamlardan öğrencilerin bilgisayar bilimlerine ilgi gösterdiği görülüyor. 2017'de, BCPS'de AP Bilgisayar Bilimleri sınavına giren öğrenci sayısı 1.000'e ulaşmış. Bu, 2016'daki 200 öğrenciye göre önemli bir artış. Milenkovic, "Bilgisayar bilimleri okuyan öğrencilerin arasındaki çeşitlilik, artık bölgemizdeki insan çeşitliliğinin de bir yansıması niteliğinde," diyor.

Kuruluş Profili

Dr. Lisa Milenkovic hakkında: Dr. Lisa Milenkovic, büyüklük açısından ABD'nin altıncı, Florida'nın ise ikinci okul bölgesi olan Broward County Devlet Okulları'nda (BCPS) FeTeMM ve Bilgisayar Bilimleri Gözetmeni'dir. Kariyerine analitik kimya alanında çalışarak başlayan Milenkovic, çocuklarının okul çağına gelmesiyle birlikte öğretmen olarak çalışmaya başlamıştır. Kimyaya olan ilgisi Milenkovic'i, okul bölgesinde, kimyaya yakın bir disiplin olan bilgisayar bilimleri eğitimini geliştirecek yeni yollar bulmaya sevk etmiştir. Deneyimli bir fen müfredatı gözetmeni olan Milenkovic, müfredat hazırlanması ve FeTeMM'de içerik ve padagoji konusunda mesleki gelişimin yönetilmesinden sorumludur. Tüm sınıflarda bilgisayar bilimleri eğitiminin destekçisi konumundaki Milenkovic, öğretmenler için bilgisayar bilimleri alanında mesleki gelişimin ilerletilmesi amacıyla 2013'te Code.org ve Google ile birlikte çalışmaya başlamıştır.

Kullanılan ürünler

İndir

Kaydolduğunuz için teşekkür ederiz!

Bize ilgi alanlarınızdan biraz daha bahsedin.