Bilgisayar Bilimleri Eğitimi Araştırması

Bilgisayar bilimleri, yalnızca bilgi işlemle ilgili yer yıl oluşturduğu iş olanağı sayısı nedeniyle değil, aynı zamanda karmaşık sorunları çözmeye yönelik kritik düşünme becerileri geliştirmesi, yeni fikirleri besleyen yaratıcılığa ve teknoloji ile diğer alanlarda yeniliğe yön veren yeteneklere olanak sağlaması nedeniyle geleceğimiz açısından büyük öneme sahiptir.

Google Computer Science

Araştırmamız, bilgisayar bilimleri algılarını iyileştirecek ve tüm öğrenciler için öğrenme fırsatlarını genişletecek stratejileri tanımlamaktadır.

Community College Pathways to Computer Science Bachelor's Degrees

We partnered with the Community College Research Center (CCRC) and ETR on two complementary research reports that explore ways to encourage community college students to pursue bachelor’s degrees in computer science and related fields.

Students who transferred and earned CS bachelor’s degrees were particularly focused and fortunate among the 1.8M students who entered U.S. community colleges in 2007 (CCRC).

Community college students are confused about computer science transfer pathways from their community college to their target four-year institution, yet 60% of participants intended to transfer (ETR).

CS bachelor's degree earners in the dataset followed 1,213 distinct paths to graduation when accounting for lengths of enrollment, switches between schools, and numbers and durations of leaves (CCRC).

Community college students have limited knowledge of CS careers and how to prepare for jobs in CS-related fields (ETR).

Bilgisayar Bilimlerinde Ayrımcılıktan Kaynaklanan Uçurumlar: Kızlar, Siyahlar ve Latinlerin Yetersiz Temsil Edilişini İnceleme

This special report from Year 2 of our Google-Gallup study explores the structural and social barriers underrepresented groups face at home, in schools, and in society that could influence their likelihood to enter the computer science field. We found:

Erkeklere göre kızların okul dışında bilgisayar bilimleri eğitimi alınabileceğini bilme ihtimalleri daha düşük, öğretmenler ve ebeveynler tarafından fazla teşvik edilmiyor ve bilgisayar bilimlerini öğrenmeye pek ilgi duymuyor.

Beyaz akranlarına kıyasla Siyah ve Latin öğrenciler bilgisayar bilimlerine daha fazla ilgi duyuyor ve ailelerinin, bilgisayar bilimleri öğrenmelerini isteme olasılığı daha yüksek.

Siyah ve Latin öğrenciler evde ve okulda bilgisayar bilimi derslerine ve bilgisayarlara erişimde ayrımcılıkla karşılaşıyor.

Özellikle kız ve Latin öğrenciler medyada kendileri gibi bilgisayar uzmanlarını nadiren görüyor.

Share the infographic and read our focus briefs on girls, Black students, and Hispanic students

ABD'deki İlk ve Orta Öğretim (K-12) Okullarında Bilgisayar Bilimlerinin Durumuyla İlgili Trendler

Google-Gallup araştırmasının 2. yılında, 1. yıla kıyasla temel ölçümlerde görülen değişiklikler incelenmekte ve 1.600'ü aşkın öğrenci, 1.600'ü aşkın veli, 1.000'i aşkın öğretmen, 9.800'ü aşkın okul müdürü ve 2.300'ü aşkın okul yöneticisinin katılımıyla gerçekleştirilen anket neticesinde elde edilen yeni bilgiler paylaşılmaktadır. Bulgularımız şu şekildedir:

Okul müdürlerinin %40'ı programlama/kod yazma konularını kapsayan bilgisayar bilimleri derslerinin olduğunu bildirmiştir. Bu rakam, 1. yıla göre %25 daha yüksektir.

Bilgisayar bilimleri eğitimine ve kariyer olanaklarına yönelik pozitif algı tüm gruplarda devamlılık göstermektedir.

Bilgisayar bilimleri eğitimine verdikleri yüksek değere rağmen çok az veli ve öğretmen özellikle bilgisayar bilimleri eğitimine verdiği desteği dile getirmiştir.

Bilgisayar bilimlerini diğer konularla birleştirme ve hevesli öğretmenler yetiştirme konusunda fırsatlar mevcuttur.

Share the infographic.

İspanya'da Bilgisayar Bilimleri Eğitimi 2015

In collaboration with Spanish Foundation for Science and Technology (FECYT) and everis, we conducted a landscape study to understand the current state of CS education in primary and secondary schools in Spain, examining the awareness of computer science by key stakeholders, and identifying existing barriers and opportunities to making CS education available to all Spanish students. Some findings include:

Bilgisayar bilimlerinin ne olduğunun anlaşılması ve bilinirliğinin artırılması, öğrencilerle veriler arasında pratik uygulamalarının yaygınlaştırılması, ileri bilgisayar bilimleri eğitimine etki eden en önemli faktörlerden biri.

Konuların zorluğu, dijital cihazların aşırı kullanımı ve siber güvenlik sorunları ile ilgili endişeleri dahil velilerin endişeleri, çocuklarını bilgisayar bilimleri eğitimi almaya teşvik etmede engel teşkil ediyor.

Veliler, öğrencilerin bilgisayar bilimleri eğitimi alma konusundaki kararlarında etkin bir rol oynuyor. Özellikle de, zaman zaman ebeveynlerinin kendilerini bilgisayar bilimleri eğitimi almaya teşvik etmediğini düşünen kızlar için.

Bilgisayar bilimlerinin müfredatta geniş çapta yer bulmasını kolaylaştırmak açısından öğretmenlerin profesyonel gelişimlerini teşvik etmek ve desteklemek son derece önemli.

Read the report in Spanish and share the infographic in Spanish.

K-12 Computer Science Education: U.S. State Reports

The following reports summarize the status of computer science education for 11 U.S. states from our 2014- 15 Google-Gallup survey of 9,693 K-12 school principals and offer recommendations for each state to broaden access to and participation in computer science learning.

Bilgisayar Biliminin İmajı: ABD'de Yaşayan Öğrenciler, Veliler ve Eğitimciler Arasındaki Algı

Gallup, Inc. ile birlikte yürüttüğümüz anket çalışmamızın ikinci raporunda, yaklaşık 16.000 katılımcıyla yürütülen araştırmamızdan edinilen veriler ele alınıyor. Bu verilerden hareketle, bilgisayar bilimiyle ilişkili olma durumu ve bilgisayar bilimi algıları keşfedilmeye çalışılırken, ilişkili demografik farklar da masaya yatırılıyor. Bulgularımız şu şekilde:

Öğrenciler, veliler ve eğitimciler arasında bilgisayar bilimi faaliyetleri ile genel bilgisayar okuryazarlığının birbirine karıştırılması yaygın bir durumdur.

Medyadaki tasvirlerin yanı sıra öğrencilerin, velilerin ve eğitimcilerin algılarında da bilgisayar bilimiyle uğraşan kişilere atfedilen stereotipler varlığını sürdürmektedir.

Düşük gelirli hanelerden veliler arasında bilgisayar bilimi kariyerleri tercih edilebilir görülmektedir; bilgisayar bilimine en yüksek değeri veren kesim ise ücretsiz/indirimli öğle yemeğinden yararlanan öğrencilerinin sayısı fazla olan öğretmenler olmaktadır.

Akranlarıyla kıyaslandığında hispanik, kadın veya düşük gelir grubundan öğrencilerin bilgisayar bilimi hakkında bilgi sahibi olma olasılığı daha düşüktür.

Read our recommendations based on the research and share our infographic.

Bilgisayar Bilimleri için Arama: ABD K-12 Eğitiminde Erişim ve Engeller

To understand perceptions of computer science and associated opportunities, participation, and barriers, we worked with Gallup, Inc. to survey over 1,600 students, 1,600 parents, 1,000 teachers, 9,600 principals, and 1,800 superintendents. We found:

Bilgisayar bilimleri eğitiminde öğrencinin bilgisayar teknolojisine ulaşabilmesinin, kendine güveni sağlamada büyük önemi vardır.

Çoğu öğrenci, bilgisayar bilimlerini okulda öğrenme fırsatı bulamamaktadır. Bu fırsatın sunulduğu yerlerde ise kurslar kapsamlı değildir.

Okullarda öğrenciler ve ebeveynler bilgisayar bilimleri eğitimi için yoğun talep göstermekte, ancak okul ve bölge yöneticileri, bu ilgiye gerçek anlamda karşılık vermemektedir.

Okullarda bilgisayar bilimlerinin sunulmasının önündeki engeller arasında diğer derslere ilişkin sınav zorunlulukları, nitelikli öğretmenlerin sınırlı sayıda olması ve bu öğretmenler için bütçe bulunmaması yer almaktadır.

Read our recommendations based on the research and share our infographic.

Bilgisayar Bilimlerini Seçen Kadınlar—Aslında Önemli Olan Şey

Bilgisayar bilimleri alanında lisans derecesi alan kadınların oranı 1984'te %37 iken, bu oran 2014'te %18'e düşmüştür. Bu eğilimin nasıl tersine çevrilebileceğini anlamak için ABD'de 1700'den fazla öğrenciyle çalışıp genç kadınları bilgisayar bilimlerini sürdürmeye motive eden yön belirleyici dört etmen tanımladık. Şunları bulduk:

Ebeveynler, eğitimciler, aile, arkadaşlar ve medyadan gelen sosyal teşvikin hepsi, kızları bilgisayar bilimlerine devam etmeleri için etkileme konusunda önemli bir rol oynamaktadır.

Kariyer algısı çoğunlukla eksik kalmaktadır. Bu yüzden, bilgisayar bilimindeki önemli kişilerin portrelerini çeşitlendirmemiz ve bilgi işlemin çok farklı alanlarda, çok geniş bir uygulama sahasına sahip olduğunu göstermemiz gerekir.

Akademik etki, Bilgisayar bilimlerine ilgi duymaya ve yeterlilik sağlamaya yönlendirir; okullarda bilgisayar bilimlerinin varlığı savunulabilir ve toplumdaki veya İnternet üzerindeki fırsatlar belirlenebilir.

Kişinin kendi algısı, önemli bir rol oynamaktadır ve dikkatli bir şekilde tarafsız bir kültürle desteklenmelidir.

Read the report in Spanish or Japanese.